Bij de beesten afThe animals went in by two

Bij de beesten afThe animals went in by two

Naast de kippen en hanen, kalkoenen, hybride eenden, ezels, geiten en schapen, en natuurlijk de ontelbare hagedisjes en hagedissen, vliegen en muggen, hebben we hier ook nog met andere beesten te doen. Eén ervan is onze huisgenoot, de gekko, die echter heel schuchter is, en zich telkens achter de gordijnen verschuilt wanneer hij ons ziet. Maar we hebben hem graag, vooral omdat hij zich te goed doen aan alle soorten ongedierte in huis….

Maar het soort ongedierte van een week geleden willen we liever niet meer meemaken: sprinkhanen. We zijn gewend geraakt om deze plaag in een ver verleden en in een ver land te plaatsen, namelijk in het boek Exodus van het Oude Testament, waar het heet:

12 Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Strek je arm uit over Egypte, dan komen er sprinkhanen, die alle planten zullen opvreten die de hagel heeft overgelaten.’ 13 Mozes strekte zijn staf uit over Egypte, en toen liet de HEER die hele dag en die hele nacht een oostenwind over het land waaien. Toen de morgen aanbrak, had de wind de sprinkhanen aangevoerd. 14 In grote zwermen streken ze in heel Egypte neer. Nooit eerder was er zo’n sprinkhanenplaag geweest en nooit zal er meer zo’n plaag komen. 15 Overal zag de grond zwart van de sprinkhanen. Ze vraten alle planten en vruchten op die de hagel had overgelaten, zodat er nergens in Egypte aan bomen of planten nog iets groens te bekennen viel.

Toen ik van die beesten niet meer kon slapen, heb ik er wel tussen de 30 en de 40 naar de andere wereld geholpen. Eerst hadden we ook niet in de gaten hoe die binnen kwamen, maar volgens Monique is er een spleet onder de deur – sindsdien dekken we die ‘s avonds toe met een doek, en het probleem heeft zich niet meer herhaald. Je staat daar bij ons niet meer zo bij stil, of je denkt erbij alleen maar aan de sprinkhanenplaag die over het Egypte van de Out-Testamentische farao neerdaalt. Maar hier is dit nog een levend gevaar! Zelfs in 2004 daalden nog enkele miljarden sprinkhanen over Mali neer en aten het grootste deel van de oogst op, wat de veestapel decimeerde, maar vooral voor zware ondervoeding bij kinderen zorgde. Maar er is één voordeel van sprinkhanen: ze zijn zelf eetbaar – je moet er alleen van houden!

De BBC heeft een interessant filmpje over sprinkhanenzwermen:

Sprinkhanenplaag filmpje

Merkwaardig genoeg werd ik frequent ‘aangevallen’ door die sprinkhanen, en in de loop van de nacht voelde ik twee wondjes die – hoewel slechts enkele cm groot – behoorlijk pijn deden, dus moet er gif bij te pas gekomen zijn. Mimi heeft de morgen erna nog een stuk van het gif met een medisch zuignapje kunnen verwijderen, en sindsdien zijn de wondjes met leem aan het genezen.

beet op schouder

 

Beet op rug

Verder is er volgens Monique en Amadou een vrij groot insect dat ‘s avonds naar het licht vliegt en dan op de grond valt. In dat geval: METEEN dood trappen, want een steek ervan is zo dodelijk als die van een schorpioen (zeggen ze).

En dan kregen we vanmiddag bijna bezoek van een slang, zo’n kleine 40 cm lang, donderbruin, die het al tot op ons terras gebracht had. Toen ze mij hoorde komen, verdween ze meteen onder de pompoenbladeren. Wat later op de middag lag Mimi te dutten op een matje naast de stroom, toen een ander, wat kleiner slangetje van boven naar beneden gleed, en zich daarna richting rivier uit de voeten maakte…. Volgens Michael Obert in zijn (overigens heel interessant en mooi) boek Regenzauber. Auf dem Fluss der Götter zijn de meeste slangen in West-Afrika dodelijk giftig….

Je kunt hier dus van alles meemaken…. Dus ‘s avonds ook maar schoenen dragen, naast een lange broek en hemden met lange mouwen, ook al worden het dan aangenamer temperaturen….Next to the chickens and cocks, turkeys, hybrid ducks, donkeys, goats and sheep, and of course the innumerable small and large lizards, the flies and mosquitoes, we also have to do with other animals.

One is our house mate, the gecko, who is, however, very shy, and hides behind any tapestry as soon as he spots us. But we have a special liking for him, especially because he feasts on all the other little vermin that we are not so fond of.

Somewhat less pleasant was a small locust plague we had in the house a few days ago. We are inclined to associate locusts with biblical tales from the Old Testament, as in Exodus 10: 1-20, where it said:

‘So Moses and Aaron came in to Pharaoh and said to him, “Thus says the LORD God of the Hebrews: ‘How long will you refuse to humble yourself before Me? Let My people go, that they may serve Me. 4 Or else, if you refuse to let My people go, behold, tomorrow I will bring locusts into your territory. 5 And they shall cover the face of the earth, so that no one will be able to see the earth; and they shall eat the residue of what is left, which remains to you from the hail, and they shall eat every tree which grows up for you out of the field. 6 They shall fill your houses, the houses of all your servants, and the houses of all the Egyptians—which neither your fathers nor your fathers’ fathers have seen, since the day that they were on the earth to this day.’” And he turned and went out from Pharaoh.’

But such plagues are still not uncommon here. Still in 2004 there was a devastating plague of locusts that ate about everything there was to be eaten for man and animal. And since 80 {e9940e0c02f8d96d21e6f25569fda7b5198e19dfa9031a0585a9ae16fa7c9142} of the population is dependent on agricultural products, such swarms are really a matter of life or death. On Youtube you can find a vivid registration by the BBC of such swarms.

locusts swarms in Africa

In any case, the house was suddenly full. And since any feeling for sleep was gone, I have killed between 30 and 40. At first we did not realize how they entered the apartment, but then Monique pointed out a space under the door by which they entered. We put a mat in between, since then no more locusts plagues in our living room!

One does not realize that such things may happen here and there, not in a distant past or a far-away land descending over the land of an Old-Testament farao in Egypt. But here such things are still alive – AND dangerous: even in 2004 some billions of locusts descended upon Mali and destroyed the larger part of the harvest, which also decimated the cattle and caused serious undernourishment of children everywhere in the country. The BBC has an interesting Youtube film about such locusts swarms in Africa:

locusts swarms in Africa

There is ONE great advantage to locusts: they are edible themselves!! Only one has to have an appetite for them. But apparently, grilled they taste like crisps…

Strangely enough, I was regularly attacked by those locusts (or were they different insects?) and during the night I felt two small wounds, which – although but some few centimeters in diameter – caused considerable pain, so I guess there must have been some kind of poison involved. Mimi sucked out the poison with a medical appliance in the morning, and cured the wounds with clay.

Bite on back

 

 

 

 

 

 

 

bite on shoulder

 

 

 

 

 

 

 

There is also, according to Monique and Amadou a rather large insect, called ‘gosson’ in Bambara, some 5 centimeters large, flying into the light at night, and then falls to the ground. In that case: kill IMMEDIATELY! because a bite (or sting, or whatever) can be as fatal as the one by a scorpion (they say).

And this afternoon we had a visit of a snake, about 40 cm, dark brown earth colour, who had already made it to our terrace. But het intentions to visit us were rather meager, because when it heard me, it disappeared rapidly under the pumpkin leaves. Some time later that afternoon Mimi  was having a catnap on a reed mat next to the river when another somewhat shorter, but therefore thicker snakelet slid from top to bottom, but then fortunately took the direction of the river. According to Michael Obert’s (interesting and also beautiful) book Regenzauber. Auf dem Niger ins Innere Afrikas (no English translation available yet, I’m afraid), most West-African snakes are deadly poisonous within minutes….

So you can experience all sorts of interesting things here…. Hence better wear shoes in the evening, next to trousers and long-sleeved shirts (especially against the malaria mosquitoes, that become active especially at dusk).  Hard, because that is the time when temperatures are becoming somewhat more agreeable….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *