Bolitoumou

Bolitoumou

Iedereen herinnert zich het enthousiasme van de mensen toen men in 2019 een waterput put begon te graven om de gemeenschappelijke moestuin te bevloeien: de euforie verdween echter als sneeuw voor de zon, toen iedereen zich realiseerde dat een laag rotsen de waterlaag onbereikbaar maakte! De putemmer bleef leeg en de grond onbewerkt … 

Maar de twee putten-gravers gaven niet op: met vereende kracht en twee explosieve ladingen later werd begin 2021 eindelijk een waterlaag bereikt op 45m diepte! Tevreden kunnen ze terugblikken op wat ze gerealiseerd hebben – ook al doen ze of het hen onverschillig laat…

Het lijkt of er niet niet veel water in de put staat… maar niets is minder waar – alleen is het bijna niet zichtbaar omdat de put zo diep is. Er zou zo’n goede 8 meter water in staan: met deze waterader kunnen de vrouwen de volgende jaren verder.

Een 50-tal vrouwen beoordeelt het resultaat. Binnenkort wordt het nu kurkdroge omheinde terrein (2 ha) in  zo’n 220 perceeltjes verdeeld, zodat elke vrouw haar eigen moestuintje kan bewerken, te vergelijken met onze volkstuintjes! Sceptische en afwachtende houdingen maken plaats voor glunderende gezichten, terwijl er nog geen waterbassins zijn! Maar dat is echter een kwestie van weken en niet van jaren…

2018-2019

Woorden wekken, voorbeelden trekken!

Dit is het derde dorp dat vragende partij is om een gecoördineerde actie te ondernemen om samen met de dorpelingen de levensstandaard van het dorp te verbeteren! Naar het model van de vrouwen in Touana, hebben de dorpsvrouwen van Bolitoumou er geen gras laten over groeien en zich verenigd en vooral gespaard voor de aankoop van een rasteromheining voor de gemeenschappelijke moestuin. Het is nu aan Mali-ka-di én CRDERMS (de Malinese vzw van onze partner) om de ijzeren palen voor de omheining van de 2ha grote moestuin aan te kopen en aan de mannen van het dorp om het geheel te installeren.

Daarna wordt werk gemaakt van de waterput: maar de rotsachtige bodem maakt het niet eenvoudig om deze uit te graven, en de dieper liggende waterader te bereiken… Intussen heeft ook Mali-ka-di geleerd dat alleen de aanhouder wint!…