ACTIE VvV: vrouwen voor vrouwen!

ACTIE VvV: vrouwen voor vrouwen!

In Mali zijn vrijwel alle meisjes en vrouwen ‘besneden’… en de praktijk gaat nog steeds door ondanks alle acties en campagnes, die dergelijke gewoontes bestrijden! Dat betekent dat zo’n 90% van alle Malinese vrouwen onnoemelijk veel lijden door chronische of steeds weerkerende ontstekingen, om te zwijgen van de problematische bevallingen en zwangerschappen. Vrouwen verdienen een beter lot, ook in Mali en in de dorpen waar Mali-ka-di actief is. Toch ligt dit thema gevoelig: het is immers een traditie, die diep in de Malinese cultuur is geworteld. Vooral de vrouwen denken dat dit MOET gebeuren – voor het geluk van het kleine meisje dat later vrouw wordt!…

Bij zoveel ‘onwetendheid’ staat Mali-ka-di machteloos… niet echter Safiatou, een gediplomeerde en ervaren verpleegster, die nu door Mali-ka-di betaald wordt om vrouwen en kinderen maandelijks met medicijnen te verzorgen in drie dorpen. Tegelijk met het behandelen van de infecties legt Safiatou ook duidelijk uit wat deze vrouwen elkaar aandoen – want moeders én grootmoeders zijn schuldig aan deze praktijk! En omdat al deze vrouwen nu, na 2 maanden, de voordelen van een behandeling ondervinden, zijn ze bijzonder gemotiveerd om er wat aan te doen: vaak wisten ze niet eens dat ze hun dagelijkse pijnen kunnen vermijden, door af te zien van een besnijdenis! VOORLICHTING is dus zeker zo belangrijk als de behandeling van de pijn. Opdat deze vrouwen hun dochters beter zouden beschermen dan hun moeders en grootmoeders…

Terwijl voorlichting niets kost, zijn geneesmiddelen niet gratis (evenmin als het loon en de verplaatsingskosten van Safiatou). Daarom deze vraag van solidariteit van vrouw tot vrouw: doe je mee om de maandelijkse kosten voor medicijnen te dragen? Stel dat 100 Belgische vrouwen maandelijks 10 Euro bijdragen, dan kunnen zo’n 500 vrouwen worden behandeld en … uiteindelijk betaal je maar 5 Euro (tenminste indien je de fiscaal aftrekbare formule kiest: in dit geval schrijf je maandelijks 10 Euro over op het rekeningnummer BE48 5230 8027 2427 van vzw LERAARS ZONDER GRENZEN: met vermelding: GIFT MALI-KA-DI VvV). Mali-ka-di ontvangt dan jouw bijdrage in de loop van de daaropvolgende maand en jij ontvangt een fiscaal attest in de loop van het daaropvolgende jaar – tenminste indien je een totaal bedrag van 40 Euro hebt overgeschreven. Dat attest voeg je bij je belastingaangifte, waardoor je in aanmerking komt voor belastingvermindering!) Opteer je echter voor een rechtstreeks overschrijving naar Mali-ka-di, dan kan dit op het gewone rekeningnummer van Mali-ka-di: BE43 0016 2600 1401 met vermelding: VvV (in dit geval is je bijdrage niet fiscaal aftrekbaar). Alvast HEEL VEEL DANK in naam van alle behandelde vrouwen!