Visie

Visie

Verantwoordelijkheid van alle betrokkenen

  1. Onze werking gaat steeds uit van de vraag van de plaatselijke bewoners. Mali-ka-di ondersteunt en stimuleert, maar de uitvoering van alle activiteiten vindt plaats in nauw overleg tussen onze partner en de dorpsoversten.
  2. Zoveel mogelijk bewoners worden van in het begin actief betrokken bij alle activiteiten van het FANGA-project – zoals de bouw en het onderhoud van de schoolgebouwen (mannen).
  3. Na een aantal jaren nemen de dorpelingen geleidelijk de verantwoordelijkheid over voor de school, financieel (door overheidssubsidies en de verkoop van ‘school’-producten door de vrouwen op de lokale markt) en bestuurlijk (door de oprichting van een schoolbestuur dat evenredig is samengesteld uit mannen en vrouwen).
  4. De tussenkomst van Mali-ka-di is gefaseerd in de tijd en wordt geleidelijk aan afgebouwd – in onderling overleg met alle betrokkenen.

 

Inbedding

Een FANGA-school wordt ingebed in een bredere dorpswerking: onder meer

  • agrarisch door co-financiering van een irrigatiesysteem, het omheinen van de vrouwenmoestuin, installatie van een gierst- en karitémolen
  • medisch door het organiseren van sanitaire vorming en elementaire verpleging door een gediplomeerde verpleegster
  • sociaal door het bijdragen aan het herstel van ‘natuurlijke’ schade (een tornado)

Dit steeds vanuit de noodzaak om de ontwikkeling van de kinderen vanuit een breder maatschappelijk perspectief te bevorderen.

 

Onderwijs en vaardigheden

Een FANGA-school is gericht op het verwerven van drie vaardigheden: elementaire cognitieve kennis als lezen, schrijven, rekenen, talen (Bamanan, Frans en elementair Arabisch), daarnaast op het verwerven van praktische vaardigheden (timmeren, tuinieren, kleermakerij, …) en morele verantwoordelijkheid (gelijkwaardigheid van meisjes en jongens, zorg voor omgeving en milieu, koranonderricht).