Partner

Partner

Souleymane Coulibaly en zijn vrouw Nadie Diarra liggen aan de basis van dit project. Samen met ons, Willie en Mimi, hebben we gezamenlijk in 2010 dit FANGA-project opgestart. Souleymane had reeds eerder een bloeiend bedrijf opgestart het Atelier Soroble in Ségou, waar hij bogolans ontwerpt en laat uitvoeren door een team van medewerkers (zie verder onder ‘verkoop’). Nadie zijn vrouw is onderwijzeres en houdt vinger aan de pols, wat onze leerkrachten betreft.

Sinds de oprichting in 2016 van CRDERMS (Coordination Régionale pour le Développement de l’Education Rurale et de Maraîchage – Ségou) – de juridische tegenhanger van Mali-ka-di, laat Souleymane zich bijstaan door een jonge medewerker, die wekelijks onze dorpen bezoekt, waardoor dit FANGA-project op termijn meer overlevingskansen heeft.

Souleymane
Souleymane