Missie

Missie

MALI-KA-DI betekent in het Bamanan zoveel als ‘Mali, de Mooie’. Het is de bedoeling van Mali-ka-di om via degelijke basis scholing bij te dragen aan de ontwikkeling van Malinese kinderen, zodat ze een betere en mooiere toekomst tegemoet gaan. Daartoe werd een eerste FANGA-school opgericht.

FANGA betekent in het Bamanan ‘geestelijke kracht’. Lezen en schrijven op zich leidt niet tot geestelijke weerbaarheid, wel in combinatie met het verwerven van praktische vaardigheden en het opnemen van morele verantwoordelijkheid binnen de eigen gemeenschap.  In een FANGA-school wordt aandacht besteed aan elk van deze drie aspecten. Hierdoor vergroot de kans dat kinderen, geboren in armoede, toch volwaardige burgers worden.

Missie