Categorie: Uncategorized

Lente-Nieuwsbrief!

Lente-Nieuwsbrief!

Of… hoe populair kan je zijn?

Nadat twee Ministers eind 2023 de FANGA-school bezocht hadden, kwam in januari 2024 een UNESCO-delegatie op bezoek in deze school in Segou! En zij kwamen met een bede voor Souleymane – of hij ook geen soortgelijke school in Bamako, de hoofdstad van Mali, zou willen opstarten – en ja hoor intussen heeft hij een contract getekend, dat hij in oktober 2024 met 2 klasjes van start gaat! Gelukkig betaalt de Malinese overheid deze school – zodat hij deze alleen moet ‘piloteren’ en er niet dagelijks moet bij zijn om alles te regelen…

Handboeken worden gecontroleerd

En Souleymane toont aan de delegatie hoe de leerlingen met deze olie-persen arachideolie bereiden na de jaarlijkse oogst van pinda’s of aardnoten.

En intussen is men van start gegaan – dankzij de ruime subsidie van de Provincie West-Vlaanderen – met de bouw van een 2de verdieping op de school. Maar geen gebouw zonder bouwstenen, en zeker in Mali waar het zeer heet wordt van maart tot oktober, heeft Souleymane er een erezaak van gemaakt om die ‘stenen’ stuk voor stuk handmatig te maken volgens zijn procédé! Het zijn dan ook bijzondere isolerende leemstenen, die niet op waterbasis gemaakt worden, maar op basis van een samengeperste mengeling van lateriet (lokale rode aarde), leem (voor de isolatie), en cement (voor de versteviging en de draagkracht). Belangrijk is dat deze specie in de juiste verhoudingen wordt gemengd en nadien geperst tot een aangepaste ‘leemsteen’. Voor deze verdieping alleen al dienden 6.000 ‘stenen’ vervaardigd!

Deze man mengt lateriet, leem en cement in de juiste verhouding om goed isolerende leemstenen te bekomen.
Eenmaal de juiste mengeling bekomen, wordt deze  specie in een apparaat geperst, en de ’leemsteen’ is gevormd!

Eenmaal die klus geklaard, is het optrekken van de muren een kwestie van een fluitje van een cent!

Tezelfdertijd gaan de lessen onverminderd door – zowel praktijk- als gewone lessen, dus ook het kweken en planten van de nieuwe sla: die geniet voor het eerst van een weldoende warmte, maar gelukkig niet van de verschroeiende zonnestralen, dankzij de zonnepalen die het voorbije jaar op de nieuwe serres werden geplaatst – en die tegelijk zorgen voor de nodige energie voor een zuinige bevloeiing, die nu niet meer onmiddellijk verdampt! 

Nieuwe aanplanting onder de serres 
   Nog geen sla, maar verse worteltjes voor het middagmaal

Tenslotte willen we je nog graag attenderen op de prestaties van de leerlingen van het 5de leerjaar – specialisatie textiel…. De drie eerste leerjaren zijn oriëntatie jaren, dus volgden deze leerlingen 2 intense jaren textiel als specialisatie: oordeel zelf! 

Yildiz Palit, voorzitter                                                                                                  

Willie, Mimi, Michele en Laurens, bestuursleden

Hoog bezoek!

Hoog bezoek!

Eerst kwam de Minister van Hervormingen langs en nu, een maand later, de Minister van Werk en Beroepsopleiding! Een militair konvooi begeleidde hen… 

Voordien was Souleymane op het Ministerie uitgenodigd om ons FANGA-project voor te stellen en dat heeft hem blijkbaar geen windeieren opgeleverd, want enige tijd later kwamen de Ministers zelf kijken hoe het er in de Fanga-school in Ségou aan toe gaat! Blijkbaar waren zij zeer onder de indruk, want Souleymane werd uitgenodigd om onmiddellijk een ‘Handleiding voor toekomstige leerkrachten’ te schrijven, over zijn opvattingen over de aanpak van het basisonderwijs, gericht op de dagelijkse noden van het land. De koppeling van theoretische lessen aan praktische ervaringslessen komt neer op de uitbouw van 6 elkaar aanvullende richtingen zoals: tuinbouw, hout- en metaalbewerking, textiel- en aardewerk, en elektromechanica – en dit gedurende 16 leerjaren! Uitzonderlijk voor een Afrikaans moslimland is ook dat zowel meisjes als jongens dezelfde vakken krijgen… De morele code van de Fanga-school is geen vodje papier!

Dat alles klinkt als muziek in onze oren – niet dat deze erkenning een extra financiële armslag betekent op korte termijn, maar wel dat de school op termijn erkend wordt als een officiële modelschool en de kans bestaat dat dan de leerkrachten ook in verhouding betaald zullen worden.

De Minister in blinde bewondering voor het werk van de leerlingen ‘pottenbakken’!

Verder liggen intussen alle serres onder de zonnepanelen, die de jonge plantjes moeten beschermen tegen de verschroeiende zon. Onlangs werden deze panelen aangesloten op een elektrisch net, dat de plantjes daaronder moet irrigeren! 

Tegelijk kan ook begonnen worden met de uitbreiding van de school: daarvoor ontving Mali-ka-di de royale steun van de Provincie West-Vlaanderen. Daarmee kan dit jaar een 2de verdieping met 4 klassen worden bijgebouwd! Nu zitten de 200 leerlingen te dicht op elkaar – in klassen van gemiddeld 40 leerlingen.

3de leerjaar met 40 leerlingen waarvan 11 meisjes  

Met deze hoopvolle ontwikkelingen wenst het team van Mali-ka-di alle sympathisanten en donateurs van harte te danken. Aan iedereen een voorspoedig en productief 2024 gewenst! 

Yildiz Palit, voorzitter
Willie, Mimi, Michele en Laurens, bestuursleden

Nieuwsbrief oktober 2023

Nieuwsbrief oktober 2023

Net als België, gaan ook in Mali de kinderen weer naar school. Mali-ka-di zorgt ervoor dat heel wat van hen ook daadwerkelijk naar school kunnen. In een arm land als Mali is dat niet vanzelfsprekend.… En intussen is dat aantal opgelopen tot zo’n 1.000 tal! We staan er zelf versteld van wat jullie samen met ons en Souleymane realiseerden op een 10-tal jaren… We begonnen 12 jaar geleden in het afgelegen dorpje Fintiguila, waar we 6 klassen bouwden en waar 130 leerlingen dagelijks naar school kunnen. Daar zijn ondertussen de 300 leerlingen van Touena bijgekomen, en nog eens de 600 leerlingen van Bolitoumou, waar we hielpen met de aanleg van de groentetuinen zodat de vrouwen een meeropbrengst konden realiseren, en ze zelf hun schooltjes konden bouwen.

Tegelijk breidt ook de school in Segou uit: dit jaar gaan we van 140 naar 200 leerlingen! Om al deze 200 leerlingen elke dag een voedzame warme maaltijd te bezorgen, heeft Souleymane met de leerkrachten tijdens de vakantie grote serres gebouwd (gefinancierd door een paar Duitse organisaties). Serres, vraag je je af? Er is daar toch zon genoeg? Tja, te VEEL zon! In het droge seizoen (december tot juni) is het zo heet dat zelfs 3 maal/dag ‘gieten’ niet mogelijk is: het water verdampt op het moment dat het op de hete bodem valt. Daarom moet je de gewassen juist beschermen tegen de zon. En die serres doen dat. 

Terzelfdertijd maken deze serres deel uit van de lessen tuinbouw: hierdoor dient ook geen extra geld aan eten te worden besteed terwijl de voeding krakend vers gegeten op de school zelf gegeten wordt – zij het verse boontjes, tomaten, courgettes of aubergines. 

De serres worden niet alleen wit geschilderd, maar ook gedeeltelijk afgedekt met zonnepanelen (voor de irrigatie) en balen stro! Bovendien beslaan ze een oppervlakte van een voetbalveld groot en zijn ze tot 1,20m in beton verankerd. Dat alles maakt dat ze zo’n 25 jaar zouden moeten meegaan. Het kadert allemaal in een plan om te leren in eigen onderhoud te voorzien. 

Bijgaande foto’s tonen hoe de serres worden gemonteerd en tegelijk stroom opleveren voor de irrigatie. En jullie zijn alweer heel hartelijk bedankt voor jullie niet-aflatende steun aan deze school in opbouw!

Nieuwsbrief Maart 2023

Nieuwsbrief Maart 2023

Geloof het of niet, er waait een frisse wind door mali-ka-di!

Naar het er uitziet, worden er deze zomer 4 nieuwe klassen bijgebouwd op de technische FANGA school in Segou. Dat betekent meer mogelijkheden om 60 leerlingen op te vangen. Maar omdat die klassen eerst kant-en-klaar zijn in de loop van volgend schooljaar – dus voor 2024-25, kunnen we ons rustig kunnen voorbereiden.

Op deze foto’s is de bouw van de eerste verdieping te zien, maar die werd in 2022 voltooid.

Dat betekent dat de leerlingen praktijk voldoende tijd hebben om de 60 houten lessenaars in elkaar te timmeren en te schilderen. Tegelijk zullen de leerlingen ‘lastechniek’ de metalen buizen onderaan (tegen de termieten) lassen en schilderen…

Leerlingen aan de slag!

Zoals je ziet, blijft Mali-ka-di ook aan de slag.

Het Bestuur

(Yildiz, Michele, Mimi, Laurens, Willie)

Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief december 2022

Hallo lieve verkleumden,

In Mali is het gelukkig niet zo koud! Het zou daar deze tijd van het jaar zo’n heerlijke 32-35° moeten zijn – zonder regen en dat tot juni 2023!

Maar daarom precies maakt de Fanga school in Segou nu zo’n extra 2 ha tuinbouwgrond aan. Die is intussen goed bemest, geïrrigeerd met een nagelnieuw besproeiingssysteem en ingezaaid! Daarom zou deze tuin voor voldoende voedsel moeten zorgen, ook in tijden van extreme droogte – maar daarover volgende keer meer als de eerste oogst wordt binnengehaald, over 3 maanden…

De grond ligt te wachten op bevloeiing en beplanting met aardappelen na de oogst van 50 zakken pinda’s!

Intussen zijn de meisjes (zie verder) ijverig aan het weven op zelfgemaakte weeftoestellen! Dat betekent eerst en vooral dat deze meisjes de kennis en de praktijk hebben opgedaan voor de bouw van hun weefgetouw! Die vaardigheid hebben ze geleerd in de lessen schrijnwerkerij en lastechnieken. Daarna is het weven kinderspel! En zo leert eenieder elk onderdeel van haar/zijn eigen getouw kennen nadat het met veel zwoegen is opgebouwd! Deze ‘proef-getouwen’ van beperkte omvang – met een breedte van 60 en 120 cm breedte – hebben toch een kettingdraad van 200m lengte (opgerold op de boom onder achteraan)! Deze meisjes hebben er één of enkele jaren praktijk opzitten. Maar daar blijft het niet bij, want het is de bedoeling dat ze in de loop van de volgende 2 jaar op een volwaardig weefgetouw van 2 meter breed, met 1.000m kettingdraad leren weven, dat ze dan ook weer in elkaar steken: het weven met een werpspoel volgt dan vanzelf.

Tevens leren ze vanaf volgend jaar fijne kettingdraden spinnen op ‘industriële’ spinmachines, die ze ook zelf zullen maken, zodat ze de volledige techniek – van katoenbloem tot volwaardig weefsel (met eventueel ‘couture’) onder de knie hebben! Nu wordt er nog gewerkt met industrieel gesponnen katoendraad.

Kortom, deze opleiding maakt van hen na 4 jaar volwaardige technisch geschoolde textielarbeiders. Hierna volgt er nog minstens 3 jaar, waarbij men het tot, hetzij zelfstandig textielingenieur hetzij textielontwerper kan brengen, benijdenswaardige beroepen in een land waar nauwelijks praktijkgerichte scholen bestaan. Dit alles kan niet anders dan als muziek in de oren klinken van alle Malinese vrouwen: zo wordt immers de toekomst verzekerd van al deze meisjes, die gestart zijn met niet meer dan een rugzakje vol knagende honger en kansloos analfabetisme – zonder uitzicht op ontwikkeling!

Het eerste filmpje toont hoe het kleine meisje met de vlechtjes met haar voetjes de ‘trappers’ om beurten omhoog en omlaag beweegt. Aan die trappers hangen de ‘schachten’ waar doorheen de ‘kettingdraden’ lopen. Die gaan daardoor ook om beurten omhoog en omlaag, waardoor er een ‘inslagruimte’ vrij komt. Hierdoor kan de ‘inslagdraad’, die op een ‘spoel’ zit, worden getrokken. Na elke ‘inslag’ trekt het meisje de ‘kam’ aan waardoor ze de ‘inslagen’ vast tegen de ‘kettingdraden’ aantrekt.

Bekijk hier het filmpje!

F. het meisje met de roze hoofddoek, staat reeds iets verder. Soms gebeurt het  dat er ietsje hapert aan de op- en neergaande beweging van de kettingdraden. Mogelijk is één der draden gebroken, die ze dan snel even herstelt. Zij moet ervoor zorgen dat zo’n klein ongelukje zo goed als onzichtbaar blijft in het hele weefsel.

Bekijk hier het filmpje!

N. werkt al op een vrij breed getouw. Haar spoel is ook vrij solide en zij weeft snel. Hier zie je goed hoe de kettingdraad achteraan op een ‘boom’ is opgerold en hoe zij de kettingdraad langzaam maar zeker afrolt. Dat weven gaat de volgende jaren nog beter lukken, zeker wanneer zij op een super-breed getouw aan de slag kan met een ‘schietspoel’, waardoor ze de inslagdraad doorheen de kettingdraden ‘schiet’.

Bekijk hier het filmpje!

Bij deze, wil Mali-ka-di u, en al onze weldoeners bedanken en feliciteren met dit hoopvol resultaat!

Tegelijkertijd wensen we u een geslaagd en vredevol 2023!

Het voltallig bestuur,

Yildiz, Laurens, Michele, Willie en Mimi

Tenslotte timmeren wij, Willie en Mimi, ook hier in Oostende aan de weg! Het Laatste Nieuws berichtte het volgende:

https://www.hln.be/oostende/fotograaf-yel-ratajczak-zet-oostendenaars-in-de-kijker-die-zich-inzetten-voor-een-betere-wereld~a2189c79

Op de zeedijk – in de Nieuwe Gaanderij (tussen de Venetiaanse en de Koninklijke Gaanderijen) loopt er een fototentoonstelling “Samen voor een rechtvaardige wereld”:

Dit initiatief gaat uit van “Oostende Mondiaal”, een koepelorganisatie van de stad, die 3de Wereldprojecten samenbrengt, en die tegelijk haar 25ste jarig bestaan viert. Omdat Mali-ka-di lid is van deze adviesgroep hangen wij ook tussen deze foto’s, gemaakt door de Oostendse fotografe Yel Ratajzak. Hiervoor poseerden we in de duinen tijdens de eerste en enige echte ‘photoshoot’ van ons leven: op de foto laten we een doek wapperen uit één der ateliers in Segou. Sinds we met gelijksoortige stoffen (bogolans) diverse expo’s organiseerden, hebben we er nog steeds flink wat in voorraad. Bovendien zijn ze TE KOOP! Over enkele jaren maken de leerlingen van de Fanga school ook zulke doeken, die niet zozeer uniek zijn door de manier waarop ze geweven zijn, als door de wijze waarop ze geverfd werden met boomschors, plantaardige gewassen of met modder uit de rivier….

(Je kan ons nog komen bekijken tot 17 januari 2023!)

Nieuwsbrief oktober 2022

Nieuwsbrief oktober 2022

Extra ruimte voor meer leerlingen!

Terwijl het in onze dorpen rustig is en het leven stilletjes zijn gang gaat, is dat minder het geval in de steden. Segou is één van de grote steden, die het Noorden verbinden met de hoofdstad in het Zuiden. Dat betekent dat bij het Noord-Zuid conflict Segou ook in de klappen deelt, zij het voorlopig alleen met vluchtelingen uit het Noorden. En omdat de weeskinderen uit het Noorden ook onze opvang verdienen, doet de Fanga school haar uiterste best om dat ook in de praktijk te brengen – dus met meer onderwijs, en met meer klassen, want de kwaliteit mag er niet onder lijden! Een hele otganisatie om dit doel te bewerkstelligen…

Zo zou het aantal leerlingen in de Fanga-school in Segou vanaf oktober met 2/3 toenemen! Daarvoor waren gedurende het voorbije jaar 3 nieuwe klassen op het vorige gelijkvloerse gebouw opgetrokken. Overigens moeten er dan ook meer monden gevoed worden… Dat kan enkel door de aanleg van een extra nieuwe moestuin, want de oude is te klein geworden. Daarom kocht de Duitse overheid hiervoor 2 ha op zo’n 5 minuten stappen van het huidige schoolgebouw. Ook Mali-ka-di doet daarvoor nu een flinke duit in het zakje met de financiering van een extra water druppelsysteem op zonne-energie. Daardoor kan de tuin het jaar rond voedsel leveren – ook in het droge seizoen, dat binnenkort begint.

Van dat alles profiteren voortaan zo’n 140 scholieren voor hun dagelijkse maaltijd , terwijl het vorig jaar nog om een 80 leerlingen ging. In de vorige nieuwsbrief was te zien hoe de kinderen hun examen ‘tuinbouw’ in de maïsplantage aflegden. Intussen werd diezelfde maïs geoogst en te drogen gelegd op het dak van de school (zie foto’s). Omdat de meeste kinderen het moeten doen met één maaltijd per dag, is een goede oogst ontzettend belangrijk. Deze rijke maïsoogst is dus meer dan noodzakelijk voor hun overleven – een godsgeschenk!

De maïskolven worden eerst gedroogd op het dak van de nieuwe klaslokalen (onder) voor ze gebruikt worden om ‘maïsbrood’ te bakken.

De maïskolven op het dak van de school.

De maïs aanplanting is ook een beveiliging tegen mogelijke hongersnood: veel Afrikaanse landen zijn voor hun graan-producten afhankelijk van Oekraïne, en het is niet zeker of de oorlog daar geen stokje voor zal steken. Dus goed gezien van onze partner, Souleymane.   

Nieuwsbrief Mali-ka-di 06.06.2022

Nieuwsbrief Mali-ka-di 06.06.2022

Russische oorlog en Afrikaans voedsel…

De gevolgen van de Oorlog in Oekraïne laten zich niet alleen aan de benzinepomp voelen, maar ook in Afrika en vooral in Mali…

Was er sinds februari al een embargo ingesteld, op alle niet-humanitaire import (door ECOWAS of de Economische Unie van West-Afrikaanse landen), dan stevent het land nu af op een humanitaire catastrofe…. Benzine is sowieso schaars en peperduur geworden. Maar erger is het levensgrote probleem van grote dreigende voedseltekorten!

Gelukkig zijn er ook inventieve Malinezen! Zo is Souleymane voor het eerst begonnen met de aanplant van maïs op de velden van de school, maar ook in de dorpen Touena en Bolitoumou. Fintiguila trekt helemaal zijn plan, maar de twee eerder genoemde dorpen hebben nog weinig ervaring met hun gemeenschappelijke moestuinen. Dus, die worden extra begeleid met voortaan een maïsveld telkens op 1 ha, terwijl op de 2de ha aardappelen, sla, boontjes worden geteeld… Die maïs dient niet voor veevoeder, maar voor menselijke consumptie: maïsbrood zal in de toekomst tarwebrood moeten vervangen – terwijl ook kippen van de extra maïsafval kunnen leven. Want ook kippen waren niet meer te vinden op de markt omdat kippen goedkoper waren geworden dan brood, dat 5 x duurder was geworden! Deze schaarste levert dus ook extra kansen op, in die zin, dat ze de Malinezen dwingt op zoek te gaan naar oplossingen, die ze in eigen handen hebben (en dat ze hun inkomen niet meteen moeten laten afhangen van wat Allah voor hen in petto heeft!…).

En nu bewijzen de waterputten bij de 2 ha grote tuinen meer dan ooit hun nut – naast het pompsysteem op zonnepanelen nu de diesel voor een extra generator nagenoeg niet te betalen is. Waren deze tuinen met irrigatie niet tijdig klaar gekomen, dan zaten de dorpen nu in de penarie… Op bijgaand filmpje zie je hoe Souleymane tijdens een mondeling examen één van de leerlingen ondervraagt over de aanplant van maïs en aardappelen – maïs dat voorheen zo goed als ongekend was in Mali!

Nieuwsbrief Lente 2022

Nieuwsbrief Lente 2022

Natuurlijk gaat het leven verder in Mali, net als in België – ook al is er oorlog in Oekraïne! Maar kijk HOE het loopt in ons project in Mali!!

Dat is een reden voor hoop en geloof in de toekomstige ontwikkelingen van de Fanga scholen…. Kijk naar die in Segou: de kinderen eten er dagelijks van de eigen gekweekte aardappelen. En Souleymane heeft met de financiële steun van de Duitse overheid een stuk grond naast de bestaande school gekocht zodat er meer getuinierd kan worden – én verkocht op de markt van Segou.

En natuurlijk is er het ‘chateau d’eau’ of de  ‘watertoren’ die de kinderen zelf in elkaar hebben gestoken en zelf gelast!  Die komt nu handig van pas voor het oppompen van het water, zodat dit nieuwe terrein gemakkelijk bevloeid kan worden. Maar daarnaast hebben jongeren behoefte aan hun dagelijkse portie proteïnen. Die krijgen ze van de vis die gekweekt wordt in een bassin, dat gevuld wordt met het opgepompte water. Er zitten zo’n 6.000 vissen in dat bassin en die 6.000 vissen paren permanent, zodat de kinderen hun dagelijkse portie ‘Fish and Chips’ krijgen!

Liggend waterkasteel (voor verticale montage) en waterreservoir voor viskweek

Jammer genoeg zat er een kink in de kabel: de energie die geleverd werd door de zonnepanelen was niet sterk genoeg om de lasmachines  van elektriciteit te voorzien – met als resultaat dat het voorbije jaar al een tiental batterijen zijn ontploft! Dus zat er niets anders op dan een industriële generator aan te schaffen (door Mali-ka-di betaald).  Maar dat betekent ook dat de school de volgende 10 jaar geen problemen meer heeft om de jonge lassers op te leiden tot volwaardige ‘installateurs’.

De generator staat onder een golfplaten dak (ter bescherming tegen de hitte van de zon)…
terwijl de jonge lassers hun ogen beschermen met een lasbril.

En ook in Touana blijkt de pompinstallatie op zonnepanelen niet voldoende energie op te leveren om de 200 tuintjes van de vrouwen te bevloeien. Dus ook daar is inmiddels een extra pomp geïnstalleerd door de vrouwen (door hen zelf betaald met de extra inkomsten van het sesamzaad dat ze konden kweken). Intussen wordt de uitbreiding van de zonnepanelen voor die extra pomp gefinancierd door Mali-ka-di.

Hetzelfde geldt voor de pompinstallatie in Bolitoumou: die pomp kan onmogelijk het  45m diepe water bereiken… Dus ook daar dient een extra pomp en zonnepanelen aangekocht! Alles te samen een hele investering, die echter op middellange termijn wordt terugverdiend!

Tenslotte: recent werd een filmwedstrijd uitgeschreven door de 4de Pijler, een overkoepelende Vlaamse vereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Opdracht: je project voorstellen in een filmpje van maximaal 100 seconden. Natuurlijk hebben we met ons amateurteam geen prijs gewonnen, maar het filmpje staat nu op Youtube onder de titel ‘Fanga scholen. 10 jaar veerkracht’. Maak je vrienden en kennissen erop attent!

Verder heeft Mali-ka-di een nieuw visitekaartje, in de vorm van een informatieve brochure naar aanleiding van 10 jaar werking. Wil je dit collectors’ item bestellen, kan dat mits overschrijving van 5 Euro op de rekening van Mali-ka-di, zolang de voorraad strekt! (Rek. Mali-ka-di BE 4300 1626 001401)

Kortom, Mali-ka-di loopt gesmeerd! Kijk af en toe ook eens op de website, want daar vind je natuurlijk meer foto’s dan in deze Nieuwsbrief.

Namens het Bestuur,

Laurens, Michele, Mimi, Willie, Yildiz