Nieuwsbrief Mali-ka-di 06.06.2022

Nieuwsbrief Mali-ka-di 06.06.2022

Russische oorlog en Afrikaans voedsel…

De gevolgen van de Oorlog in Oekraïne laten zich niet alleen aan de benzinepomp voelen, maar ook in Afrika en vooral in Mali…

Was er sinds februari al een embargo ingesteld, op alle niet-humanitaire import (door ECOWAS of de Economische Unie van West-Afrikaanse landen), dan stevent het land nu af op een humanitaire catastrofe…. Benzine is sowieso schaars en peperduur geworden. Maar erger is het levensgrote probleem van grote dreigende voedseltekorten!

Gelukkig zijn er ook inventieve Malinezen! Zo is Souleymane voor het eerst begonnen met de aanplant van maïs op de velden van de school, maar ook in de dorpen Touena en Bolitoumou. Fintiguila trekt helemaal zijn plan, maar de twee eerder genoemde dorpen hebben nog weinig ervaring met hun gemeenschappelijke moestuinen. Dus, die worden extra begeleid met voortaan een maïsveld telkens op 1 ha, terwijl op de 2de ha aardappelen, sla, boontjes worden geteeld… Die maïs dient niet voor veevoeder, maar voor menselijke consumptie: maïsbrood zal in de toekomst tarwebrood moeten vervangen – terwijl ook kippen van de extra maïsafval kunnen leven. Want ook kippen waren niet meer te vinden op de markt omdat kippen goedkoper waren geworden dan brood, dat 5 x duurder was geworden! Deze schaarste levert dus ook extra kansen op, in die zin, dat ze de Malinezen dwingt op zoek te gaan naar oplossingen, die ze in eigen handen hebben (en dat ze hun inkomen niet meteen moeten laten afhangen van wat Allah voor hen in petto heeft!…).

En nu bewijzen de waterputten bij de 2 ha grote tuinen meer dan ooit hun nut – naast het pompsysteem op zonnepanelen nu de diesel voor een extra generator nagenoeg niet te betalen is. Waren deze tuinen met irrigatie niet tijdig klaar gekomen, dan zaten de dorpen nu in de penarie… Op bijgaand filmpje zie je hoe Souleymane tijdens een mondeling examen één van de leerlingen ondervraagt over de aanplant van maïs en aardappelen – maïs dat voorheen zo goed als ongekend was in Mali!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *