SNEL HERSTEL

SNEL HERSTEL

Enkele dagen geleden postten we hier het vervolg van het verhaal over onze brieven aan o.m. het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens het schrijven van deze post wisten we nog niet dat ondertussen een schrijven van de Heer Vanackere in Antwerpen was aangekomen, en de eerlijkheid gebiedt ons: een heel beleefde brief waarin het beleid van het Ministerie wordt toegelicht.

Alleen: er staat geen datum op deze brief noch een kenmerk, dus ik heb er het raden naar wanneer hij werde geschreven en verzonden: vrienden uit België die hier in Mali op bezoek zijn, brachten den post uit Antwerpen mee. In ieder geval was deze herrie niet nodig geweest indien op ons schrijven van 29 juli jl. een spoedig antwoord was gekomen. Dat je tot december moet wachten op een antwoord geeft toch te denken.

Desalniettemin: hartelijk dank aan de heer Vanackeren en het Ministerie voor deze duidelijke toelichting. De gevoerde politiek roept echter wel degelijk nog steeds ernstige vragen op. Zo wordt reizen naar Mali nog steeds (zoals vroeger) afgeraden vanwege een verhoogd gevaar voor terroristische activiteiten in het Noorden van het land. Dit is zonder meer een juiste inschatting van het gevaar voor rondtrekkende blanke toeristen, maar daarbij moet men wel weten dat dat zo’n 1.000 km hier vandaan is, en gezien de povere staat van de wegen mag men er rustig 2 dagen voor uittrekken…

Maar de nieuwe informatie die thans op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/afrika/mali/ra_mali.jsp?referer=tcm:314-75100-64) te vinden is, is heel wat genuanceerder dan voordien, en spreekt ook niet meer van een negatief reisadvies naar Mali in het algemeen. Wat een verademing, wat een vooruitgang!

Hier in Segou is alles nog rustig en totaal veilig – ‘nog’ want dat kan natuurlijk veranderen, net zoals wachten in een bushokje in Luik ook levensgevaarlijk kan zijn.

Maar al bij al een bemoedigende vooruitgang, waarvoor onze hartelijke dank.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *