Herstel van beschadigd eco-landschapRecovery of damaged eco-systems

Herstel van beschadigd eco-landschapRecovery of damaged eco-systems

Van onze goede vriend, Frank Hakemulder, ontvingen we deze URL’s van hoogst interessante en belangrijke films over het automatisch herstel van zelfs zwaar beschadigde eco-landschappen. Zeer het bekijken waard. Wat mij nog het meest verbaasde is de SNELHEID waarmee het land zich SPONTAAN herstelt – op 1 voorwaarde: dat de mensen het met rust laten…. Dus geen traditionele akkerbouw, en vooral: geen vee dat elk groen blaadje kaal vreet.

Voor Mali betekent dit in ieder geval belangrijk nieuws: de oprukkende woestijn kan tot staan worden gebracht wanneer men de traditionele vormen van landbouw en veeteelt stopt. Ik had gedacht dat het land wel 20 tot 30 jaar nodig zou hebben om zich te herstellen, maar volgens deze specialisten is het land weer helemaal groen na 2,5 tot 3 jaar. 
Dat krijg je de Malinezen natuurlijk niet zo maar wijs gemaakt, maar zoals in Jordanië (een land dat nog veel meer woestijngebied is dan Mali) zijn kleinschalige projecten die de mensen laten zien hoe zij zelf van zo’n korte periode enorm kunnen profiteren, wellicht een mogelijkheid om ze te overtuigen. Wie weet? Makkelijk zal het niet zijn, want het gigantisch (en zeer succesvolle project van Teriya Bugu wordt door de Malinezen eigenlijk nog nauwelijke onderhouden. Is het niet zo dat ‘onderhoud’ een woord is dat in het Bambara niet bestaat???…

Our dear friend, Frank Hakemulder, sent us the URL’sof these highly interessantin and important films about the automatic recovery of even badly damaged eco-systems. Very interesting to watch and absorb the information. What astonished me most is the SPEED with which such damaged eco-systems recover SPONTANEOUSLY – under 1 condition: that humans leave them alone…. So no traditional agriculture and, especially, no cattle wolfing down every green shoot that springs up. Please look at:

For Mali this means important news: desertification can be halted when tradtional methods of farming and cattle breeding stop. I had personally though that it would take  20 to 30 years before the land would recovers, but according to these specialists the land is green again after 2.5 to 3 years.
No way we can persuade the Malians to do that, but if even in Jordan, which has much more of a desert climate that most of Mali), small-scale projects that show the local people how enormously they will profit in such a short period are perhaps the way. But who knows? It certainly won’t be easy: Teriya Bugu was such a successful project, but once the whites are gone, the Malians hardly care for the maintenance. Haven’t we heard that there is no word for ‘maintenance’ in Bambara speech??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *