Vee vernielt omheining en eet alles op!

Vee vernielt omheining en eet alles op!

Ons project loopt eigenlijk heel goed. Alleen: het wordt steeds weer doorkruist door een terugkerend probleem: rondtrekkende kudden vee (geiten, schapen, koeien), die de oogst van de moestuinen verslinden, waardoor er telkens weer geld en moeite verloren gaat. Zo is vorig jaar voor meer dan 300 Euro aan zaaigoed in rook opgegaan: de groenten deden het prachtig, en het beloofde een uitstekende oogst te worden. Alleen, de (nochtans stevige) traditionele omheining van takken en doorns bleek niet opgewassen tegen de honger van de voorbijtrekkende kudden koeien. Dat zijn behoorlijk grote beesten, en als die uitgemergeld zijn, gaan ze dwars door zo’n traditionele afrastering heen. Resultaat: ALLES opgegeten, en alle inspanningen voor niets. Wat een beetje extra voedseloverschot had moeten worden, was weer foetsie.

En dit komt telkens weer voor: wanneer de kudde voorbijtrekt (loslopend vee is niet verboden in Mali) kun je er zeker van zijn dat de aanstaande oogst om zeep is.

Deze periodieke ramp moet eindelijk worden opgelost. Enerzijds door de aanleg van een stevige afrastering, waar ook de koeien niet doorheen kunnen. Maar anderzijds ook door dorpelingen de mogelijkheid te bieden om zelf dergelijke hekkens te produceren, b.v. door de aanschaf van een vlechtwerkmachine. In principe zou die op de elektriciteit van de zonnepanelen kunnen worden aangesloten. Maar dergelijke machines zijn in Mali niet te vinden. Alleen machines die manueel moeten worden bediend worden in Mali te koop aangeboden. Maar: die vereisen behoorlijk wat fysieke kracht, waarover de kinderen op school nauwelijks beschikken. We hebben daarom steun en advies gevraagd aan een van de wereldleiders op het gebied van stalen vlechtwerk: een Belgische gerenommeerde multinational. We hopen om in samenwerking met hen een einde te kunnen maken aan dit steeds weerkerende verlies van middelen en moeite.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *