Verzelfstandiging van de school

Verzelfstandiging van de school

Gelukkig heeft Souleymane nagenoeg tegelijkertijd het initiatief genomen om een schoolbestuur samen te stellen, bestaande uit 20 personen, de helft vrouwen en de helft mannen, met ieder een specifieke verantwoordelijkheid! Daarbij valt op dat mannen de traditionele ‘honneurs’ waarnemen en vrouwen de meer praktische organisatie. Coördinator is ons schoolhoofd, en verder is er een mannelijke voorzitter en vrouwelijke ondervoorzitster, maar staat een man in voor ‘conflictbeheersing’, is er een mannelijke woordvoerder, maar is een vrouw bevoegd voor de toekomstige productverkoop van de school! Het is immers de bedoeling dat de school hoe langer hoe meer op eigen benen staat – dus dat de producten die in de school worden vervaardigd ook worden verkocht op de plaatselijke markt, en dat de opbrengst daarvan naar deelaspecten van de school gaat (onderhoud van de gebouwen, aankoop van boeken, materiaal voor de praktijkoefeningen, enz…). Ook een deel van de lonen van de leerkrachten, die nog steeds door Mali-ka-di worden betaald, zouden in de toekomst daarmee kunnen worden betaald. Kortom… de hemel oogde blauwer dan blauw!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *