Uitbreiding van de school

Uitbreiding van de school

Uiteindelijk was de opbrengst van de aardappeloogst niet zo hoog als we gehoopt hadden: 1,5 ton/ha. Dat blijkt redelijk te zijn voor de eerste oogst van een eerder nooit bewerkte grond.

Op 29 maart werd het nieuwe projectatelier ingehuldigd: een ruimte van 20 x 10m met een betonnen dak waarop de 100 zonnepanelen dienen geplaatst voor de levering van stroom aan de praktijkklassen, waar kinderen leren naaien en borduren op elektrisch aangedreven naaimachines. Die stroom moet ook dienen voor de verlichting van een klas waar ’s avonds huiswerk kan worden gemaakt (het is hier het hele jaar donker vanaf 18u) en waar een kleine bibliotheek kan worden onder gebracht.

 

En natuurlijk moest dit nieuwe gebouw feestelijk worden ingehuldigd:

Naast een vertegenwoordiger van het departement onderwijs was ook de burgemeester aanwezig van het naburige dorp, waar Fintiguila deel van uitmaakt.

Er werd niet alleen gespeecht, er was ook een klein optreden van de groep Ben-ka-di uit Segou, die prachtige klassieke muziek vertolkt op een kora (een snaarinstrument te vergelijken met onze harp) een djembe (gemaakt van een kalebas) terwijl de zanger meestal een zeer weemoedig lied zingt – in dit geval zal dit een feestlied geweest om de lof te prijzen van de school en het dorp…

Kortom, een heuglijk moment! Alleen valt telkens opnieuw op hoe mannen zich de beste plaatsen toe-eigenen in de zaal – op de stoelen op de eerste rijen, hoe jonge mannen zich daarachter staande houden – ook buiten onder een tentzeil, en… hoe tenslotte de vrouwen buiten in de volle zon de ceremonie mogen bijwonen! En dat alles onder het mom dat vrouwen de mannen niet mogen ‘afleiden’ van hun taak!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *