Samenwerking met scholen en lerarenopleidingenCoopération avec écoles et formation d’ enseignants

Samenwerking met scholen en lerarenopleidingenCoopération avec écoles et formation d’ enseignants

Sinds vandaag heeft het project Mali-ka-di een geëngageerd mede-stander, in de persoon van Nicolas Joret, een jonge onderwijzer die op het punt staat zijn opleiding af te sluiten en daarvoor zijn stage in Mali heeft gedaan. Hij wil kinderen en scholen in Vlaanderen, maar ook lerarenopleiding, laten delen in zijn ervaringen. Zie hiervoor elders op de website: klik op PARTICIPATIE, daarna op NICOLAS JORET. Binnenkort (eind juni) is ook het schriftelijke gedeelte van zijn eindwerk, wat gebruikt kan worden op scholen, beschikbaar.

Hierbij alvast een foto van Nicolas aan het werk als onderwijzer in Mali:

 Depuis aujourd’hui, notre projet Mali-ka-di a un nouveau membre engagé, dans la personne de Nicolas Joret, un jeune enseignant qui va finir ses études et qui a fait son stage de trois moi l’ année passée au Mali. Il veut partager ses expériences avec les enfants et les écoles en Flandre, mais aussi avec la formation d’enseignants. Cliquez sur PARTICIPATION, ensuite NICOLAS JORET. Bientôt (fin juin) la partie écrite de sa thèse, laquelle peut–être utilisée dans les écoles,  sera disponible.

Voici une photo de Nicolas Joret au travail comme enseignant:

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *