Een internet café in Sokoura (Sévaré, near Mopti)A new project: an internet café in Soukoura (Sévaré, near Mopti)

Een internet café in Sokoura (Sévaré, near Mopti)A new project: an internet café in Soukoura (Sévaré, near Mopti)

Toen we in 2011 naar Mali vertrokken, harden we een deel van een container naar Senegal gehuurd, die van daar naar Bamako, de hoofdstad van Mali werd vervoerd. Eén van de dingen daarin waren 13 computers (plus voor elk een flat screen, azerty toetsenborden en muis), die we, net voor we vertrokken, aan Willem Snapper  in bewaring hebben gegeven. Hij is zelf een computer specialist, in de buurt van Mopti, zo’n 400 km ten noorden,.

Het ziet er nu naar uit dat deze computers tenslotte ook nuttig gebruikt gaan worden: er is een verzoek in Sevaré, in de buurt van Mopti, waar Willem woont, om een internet café te openen. Met de hulp van onze computers, en Willem die een oogje in het zeil houdt, lijkt dit nu een project dat realiteit kan worden.

The new internet café in Sokoura (Sévaré, Mopti)

Dit is een belangrijke ontwikkeling, want het internet geeft de mensen hier een venter op de wergeld buiten hun directe omgeving. Willem en de jongeren die hierom verzochten hebben nu een locatie gevonden die heel aantrekkelijk is, omdat het lokaal recht tegenover het gebouw van de onderwijzers-opleiding ligt. En de Stichting Dogononderwijs heeft een daadwerkelijke bijdrage geleverd, door het nodige meubilair ter beschikking te stellen.

The boys from the Dogon donating the furniture for the internet café

Natuurlijk blijft er nog een budgettair gat te dichten, dat Willem bereid is voor te schieten, zo dat het internet café hopelijk in januari 2013 van start kan gaan.

Het belangrijkste echter, is dat (naar we hopen) scholen of opleidingen (vooral onderwijzers-opleidingen) in het Westen in contact zouden komen met de Malinese studenten in Sévaré. Mimi heeft al contacten met scholen hier in Antwerpen gelegd,  en we hopen dat anderen zich bij dit project kunnen voegen – omdat het een unieke gelegenheid biedt om leeftijdsgenoten uit een totaal vreemd land (en continent) te leren kennen. Mocht je dus mensen of instellingen kennen die interesse kunnen hebben, laat het ons dan graag weten!

 

 

 

 

 When we went to Mali in 2011, we had rented part of a container that was shipped to Senegal and transported from there to Bamako, Mali’s capital. One of the things in it were 13 computers (plus for each PC a flat screen, an AZERTY keyboard and a mouse), which just before leaving the country, we handed over to Willem Snapper, himself a computer specialist, near Mopti, some 400 km North.

It now looks as if these computers are finally being of use: there has been a request in Sévaré, near Mopti, where Willem is based, to open up a cyber café, and with the help of our computers, and Willem’s keeping an eye on the process, this is now becoming a reality.

The new internet café in Sokoura (Sévaré, Mopti)

 

 

 

 

 

 

 

This is important, because the internet provides local people with a contact to the world outside Mali. Willem and the youngsters requesting help have now found a place, which is especially favorable, as it is located directly in front of the teacher training college. And the Stichting Dogononderwijs [Yes, it has a Dutch name!] has contributed by acquiring the necessary furniture for the internet café.

The boys from the Dogon donating the furniture for the internet café

 

 

 

 

 

 

 

 

Of course there remains still a budgetary gap, which Willem is prepared to advance, so that the cyber café can become operational in January 2013.

The most important thing, however, would be if schools or training institutes (especially for school teachers) could interact with the students in Sevaré. Mimi has already contacted some schools, and we hope that others may join the project in exchanging emails with students in Mali – a unique opportunity to get to learn students from a country (and continent) all too little present in our consciousness. So if you know of anyone (or any institution) interested, please contact us!

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *