2010

2010

Kennismaking met het dorp Fintiguila (zo’n 60 families met ruim 200 kinderen)

In 2011 is het FANGA-project gestart in Fintiguila, een dorpje van zo’n 600 inwoners. Op uitdrukkelijke vraag van het dorpshoofd hebben we er samen met onze partner een schooltje gebouwd. Er was hoegenaamd geen school in het dorp, omdat de regering onvoldoende geld ter beschikking heeft om in elk dorp een school te bouwen. De dichtstbijzijnde school is 7 km van het dorp vandaan, wat betekent dat meisjes daar niet naartoe mogen.

Omdat de leerkrachten zelf slecht zijn opgeleid en weinig worden betaald door de staat is het onderwijs in zo’n gemeenteschool van zeer lage kwaliteit. Daarom startte de eerste FANGA school in dit dorp – zonder inmenging van de staat én met de nadruk op de ontwikkeling van autonoom en probleem-oplossend denken en handelen. Naast algemene vakken in zowel Bamanan, de plaatselijke taal, als in het Frans (en het Arabisch voor het koranonderwijs), ligt de nadruk op de praktijklessen van in het 3 de studiejaar. Na zes jaar basiseducatie zijn deze leerlingen klaar om verdere technische studies aan te vatten, waardoor er tegelijk op termijn meer vaklui en minder werkloosheid kunnen komen.


Comments are closed.