2018-2019

2018-2019

Omdat het steeds de bedoeling was om een dorpsschooltje op te starten, dat na
verloop van tijd op zelfstandige basis zou functioneren, en omdat de school
intussen door de staat is erkend, worden door mali-ka-di sinds 2018 slechts vier
van de zes leerkrachten betaald naast de praktijkleerkracht snit & naad. Het dorp
en de staat betalen de twee andere leerkrachten. Bij een nationale staking van de
leerkrachten, staakt gelukkig alleen de leerkracht die door de staat betaald
wordt!…

Tegelijk gaat de gezondheid van het dorp er flink op vooruit: waren er de eerste
maanden van 2018 nog vele kinderen, mannen en vrouwen met infecties, hun
aantal slonk zienderogen na medische verzorging door Safiatou, die het dorp
maandelijks bezocht. Enkele uren algemene gezondheidsvorming deden de rest!
Intussen zien alle vrouwen, kinderen én mannen er veel gelukkiger uit dan toen
mali-ka-di in 2011 voor het eerst een voet in het dorp zette!

Midden 2019 zetten de gierst- en karitémolens de kroon op het werk van de
voorbije jaren: voortaan is het aan de dorpsbewoners om meer bij te dragen aan
de financiële noden van het dorp en de school zodat de hulp van mali-ka-di
geleidelijk aan overbodig wordt… Toegegeven, dit is geen eenvoudige oefening in
een dorp, dat nooit geleerd heeft hoe het zelf verantwoordelijkheid kan dragen…

 

 


Comments are closed.