Een nieuwe school in Touana!

Een nieuwe school in Touana!

De vrouwen van Touana hebben getoond wat ze kunnen! Ze hebben geld bijeen gespaard voor een stevige draadomheining rond hun 2ha grote moestuin. Die is intussen opgedeeld onder de 200 vrouwen, die hun duit in het zakje hebben gedaan. Onze Malinese partner CRDERMS en Mali-ka-di hebben de rest bijgelegd. 

In afwachting dat er kan worden geoogst hebben niet alleen deze vrouwen maar ook die van Fintiguila en Bolitoumou maandelijks de ‘sanitaire’ vorming gevolgd die Safiatou, onze ‘brousse’ verpleegster geeft: Mali-ka-di bezorgde haar een stevige moto, zodat ze gemakkelijk tot in de drie dorpen geraakt zonder onderweg vast te zitten in de modder. De actie ‘Vrouwen voor Vrouwen’ blijkt intussen een voltreffer want anders dan oorspronkelijk gedacht lijden niet zozeer de kinderen, maar de vrouwen aan de meeste kwalen en infecties!Het gevolg is dat er nu – een half jaar nadat deze actie is opgestart – er minder vrouwen ziek zijn maar er intussen heel veel kinderen ‘palu’ of moerskoorts hebben en die kan dodelijk zijn. Het regenseizoen mag dan wel voorbij zijn, er zijn ongelooflijk veel malariamuggen, die het op jonge kinderen hebben gemunt. Die zijn vaak ondervoed en hebben nog geen weerstand opgebouwd zoals de volwassenen. Slapen onder een muskietennet helpt maar gedeeltelijk. Dus is het kwestie om nu zo snel mogelijk alle kinderen een anti-malaria middel te geven…

Maar er is meer nieuws: Mali-ka-di is samen onze partner begonnen met de bouw van een basisschooltje in Touana. En zoals in Fintiguila worden hier in het eerste jaar twee klasjes voor het 1ste studiejaar. gebouwd  Met een beetje geluk kunnen de lessen in januari beginnen. Natuurlijk jammer dat de klasjes niet klaar waren in oktober wanneer het schooljaar begon maar omdat het hier in de zomer overvloedig regent en het dorp dan onbereikbaar is voor de aanvoer van zware zakken cement, kon er niet worden begonnen met het aanmaken van de stenen in ‘stabilisé’.

Het dorpsschooltje in vooraanzicht met vooraan een berg zand en ernaast een klein beetje cement voor de aanmaak van bouwstenen in ‘stabilisé’
Alleen in het droge seizoen wordt er gebouwd

Intussen staan de muren recht en wordt begonnen met het plaatsen van de bedaking en het leggen van de vloer in cement. 

Tegelijk pakken hier in België 5 bestuursleden hun koffers om tijdens het kerstverlof de drie dorpen te bezoeken, waar mali-ka-di samen met onze partner actief is. De verwachtingen zijn hoog gespannen zowel bij de bezoekers als bij de plaatselijke bewoners! Wordt vervolgd in januari…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *