Tioïna

Tioïna

Sinds 2017 loopt er een eerste samenwerking met Tioïna (soms ook geschreven als Touena) op uitdrukkelijk verzoek van de dorpsoudsten. Hier werd niet gestart met een basisschool maar met het plaatsen van een degelijke omheining voor een gezamenlijke moestuin voor de vrouwen: zo’n 200 vrouwen hebben daarvoor een jaar lang gespaard! De mannen hebben de omheining geplaatst in stevig beton, en samen met onze Malinese partner  heeft Mali-ka-di dit project gefinancierd.  Deze tuin moet ervoor zorgen dat er het hele jaar door voldoende basisvoeding ter beschikking is en loslopend vee de oogst niet opeet.

In een tweede fase volgt het uitwerken van een echte basisschool volgens het FANGA-model, want de bestaande basisschool met 2 klaslokalen en 2 leraars kan natuurlijk geen degelijk onderwijs geven aan alle 350 kinderen van het dorp. De dorpelingen realiseren zich dat dit een grote uitdaging is voor hen en voor ons: ze zijn alvast begonnen met extra te sparen voor nieuwe klaslokalen…

map tioïna