Fintiguila

Fintiguila

Tijdslijn

2017 – 2018

2017 – 2018

Door de leerachterstand van het voorbije schooljaar komt er geen 7 de studiejaar bij. Op het betonnen dak van het nagelnieuwe atelier worden wel 90 zonnepanelen gelegd, die de nodige energie leveren voor de semi-professionele stikmachines van de nieuwe naaiklas. Intussen leren ruim 150 leerlingen – verspreid over 6 studiejaren niet alleen algemeen basisonderwijs , maar ook hoe ze van jongsaf letterlijk de handen uit de mouwen moeten steken om hun dagelijkse leefomstandigheden te verbeteren – tot grote trots van hun ouders: deze kinderen behalen immers betere resultaten dan hun leeftijdsgenootjes in de gewone dorpsscholen!

Lees meer

2016 – 2017

2016 – 2017

Het 5 de en 6 de studiejaar krijgen nieuwe klaslokalen maar leren ook een ecologisch verantwoorde tuin aanleggen. Er wordt gecomposteerd en dagelijks water gesproeid want de harde bodem wordt voor het eerst bewerkt. De eerste oogst levert 1,5 Ton aardappelen op… die worden dadelijk verwerkt tot knapperige frietjes bij de inhuldiging van het nagelnieuwe atelier. Een staking van de helft van de leerkrachten remt de normale gang van leren af. …

Lees meer

2015 – 2016

2015 – 2016

Het 5de studiejaar gaat op 3-daagse schoolreis naar Segou om kennis te maken met verschillende beroepen: behalve schrijnwerker ook wever, lasser enz. Intussen leren de oudste meisjes en ook jongens breien! Iedereen – jongens en meisjes leren immers ook zagen, en timmeren. Kortom er wordt geen onderscheid gemaakt in mannelijke en vrouwelijke beroepen. Een tornado – nooit eerder gezien in het dorp – richt flink wat schade aan.

Lees meer

2014 – 2015

2014 – 2015

Het 3 de en het 4 de studiejaar betrekken de twee pas gebouwde lokalen – het kleuterklasje wordt afgeschaft: voortaan gaan de jongsten onmiddellijk naar het 1 ste studiejaar (dat dan meestal 2 jaar na elkaar wordt gevolgd) – in het 4 de studiejaar wordt er nu ook modern schrijnwerk gemaakt: de oudste leerlingen zagen en timmeren een echt tweepersoonsbed in elkaar, dat op de markt verkocht wordt – met de opbrengst van de verkoop wordt het jaarlijkse schoolfeest gefinancierd, maar ook schrijfgerei en schriften

Lees meer

2013 – 2014

2013 – 2014

Er komt een 3 de studiejaar bij en twee extra klasjes worden gebouwd in de loop van dat jaar – nieuw is dat de oudsten nu ook praktijklessen traditioneel schrijnwerk volgen samen met leraar Joachim worden er eenvoudige krukjes in elkaar gestoken – zagen en sjorren van bamboe is geen probleem: overal langs de Bani groeit er bamboe)

Lees meer

2012 – 2013

2012 – 2013

Opsplitsing van het eerste leerjaar in een eerste en een tweede studiejaar, het kleuterklasje blijft

Lees meer

2011 – 2012

2011 – 2012

Bouw van de eerste klasjes en start van een kleuterklasje met 2 eerste studiejaren het dorp weet niet wat er gebeurt: niemand in het dorp kan lezen of schrijven na 3 maanden kunnen de leerlingen de cijfers vormen voor een telefoon: hun ouders kunnen dat niet!

Lees meer

2010

2010

Kennismaking met het dorp Fintiguila (zo’n 60 families met ruim 200 kinderen) In 2011 is het FANGA-project gestart in Fintiguila, een dorpje van zo’n 600 inwoners. Op uitdrukkelijke vraag van het dorpshoofd hebben we er samen met onze partner een schooltje gebouwd. Er was hoegenaamd geen school in het dorp, omdat de regering onvoldoende geld ter beschikking heeft om in elk dorp een school te bouwen. De dichtstbijzijnde school is 7 km van het dorp vandaan, wat betekent dat meisjes daar niet naartoe mogen. Omdat de leerkrachten zelf slecht zijn opgeleid en weinig worden betaald door de staat is het onderwijs in zo’n gemeenteschool van zeer lage kwaliteit. Daarom startte de eerste FANGA school in dit dorp – zonder inmenging van de staat én met de nadruk op de ontwikkeling van autonoom en probleem-oplossend denken en handelen. Naast algemene vakken in zowel Bamanan, de plaatselijke taal, als in het Frans…

Lees meer