Blog

De naaiklas is er!

De naaiklas is er!

Dank zij de elektriciteit in het dorp kunnen we nu ook beginnen met de naailessen. Breien en haken gebeurde al, hier onder leiding van Elisabeth, de leerkracht: Maar nu komt een kleermaker uit de stad één dag in de week over de zandweg naar het dorp om de kinderen te leren klaren maken en repareren: Dus …

Lees meer Lees meer

Een tweede dorp?

Een tweede dorp?

Eerder schreef Willie over zijn januari-bezoek aan het dorp Tioïna (=Touena = Touana) – dat zo’n 15 km van Fintiguila ligt eveneens aan de Bani, een bijrivier van de Niger, de levensader van Mali, die doorheen het hele land en ook langs Segou stroomt. Tioïna is aanzienlijk groter dan Fintiguila – zeker 3x zo groot en …

Lees meer Lees meer

Twee stappen vooruit, en één achteruit!

Twee stappen vooruit, en één achteruit!

Maar… intussen waren er andere krachten actief… Heel jammer voor iedereen, maar kort daarop gingen vier leerkrachten in staking, omdat ze niet akkoord waren met het hen eerder aangeboden contract!… Erger nog, ze maakten er een rechtszaak van. Gelukkig is dat conflict intussen opgelost in het voordeel van onze partner Souleymane, die een zeer bekwame …

Lees meer Lees meer

Verzelfstandiging van de school

Verzelfstandiging van de school

Gelukkig heeft Souleymane nagenoeg tegelijkertijd het initiatief genomen om een schoolbestuur samen te stellen, bestaande uit 20 personen, de helft vrouwen en de helft mannen, met ieder een specifieke verantwoordelijkheid! Daarbij valt op dat mannen de traditionele ‘honneurs’ waarnemen en vrouwen de meer praktische organisatie. Coördinator is ons schoolhoofd, en verder is er een mannelijke …

Lees meer Lees meer

Uitbreiding van de school

Uitbreiding van de school

Uiteindelijk was de opbrengst van de aardappeloogst niet zo hoog als we gehoopt hadden: 1,5 ton/ha. Dat blijkt redelijk te zijn voor de eerste oogst van een eerder nooit bewerkte grond. Op 29 maart werd het nieuwe projectatelier ingehuldigd: een ruimte van 20 x 10m met een betonnen dak waarop de 100 zonnepanelen dienen geplaatst …

Lees meer Lees meer

Aardappelveld

Aardappelveld

De leerlingen van de 6de klas leren nu ecologische landbouw, waaronder ook de aanplant van nieuwe groenten, die zij traditioneel niet eten. Hier enkele foto’s van de aanplant van het grote aardappelveld.   Hier de leerlingen aan het werk. De eerste oogst lijkt intussen geslaagd te zijn en de karbonkels van aardappelen worden in de …

Lees meer Lees meer

laatste dag

laatste dag

Woensdag 4 januari 2017 Belangrijkste nieuws: Souleymane heeft een nieuwe structuur voor de werking van het project ter plaatse uitgedacht. Zijn uithangbord is daardoor ook veranderd: En natuurlijk past een foto van de samenwerking met zijn nieuwe atelier daarbij: Laatste dingen geregeld: tafelloper in raffia, papieren voor v.z.w. Souleymane rijdt mee naar Bamako. 100 km …

Lees meer Lees meer

Tweede bezoek aan Fintiguila

Tweede bezoek aan Fintiguila

Dinsdag 3 januari 2017 Het is nog donker wanneer we vertrekken, en Aminata zou de bus van 6 uur naar nemen, maar de chauffeur was daarover heel verwonderd: “je n’étais pas au courant”, terwijl we zijn compagnon dat de avond voordien duidelijk hadden meegedeeld. Dus we zijn al vrijwel uit de stad wanneer Aminata merkt …

Lees meer Lees meer

Bezoeken in Segou

Bezoeken in Segou

Maandag 2 januari 2017 Het wordt een rustige dag in Segou, want pas morgen gaan Koen en ik weer naar Fintiguila. Eerst brengen we een uitgebreid bezoek aan het atelier van Souleymane, waar Aminata en Souleymane aan het werk worden gezet … ze mogen meteen aan de slag om zelf een bogolan te maken.  Ik …

Lees meer Lees meer

Dimanche à Fintiguila

Dimanche à Fintiguila

Zondag 1 januari 2016 Een gelukkig Nieuwjaar iedereen. En op deze eerste dag van dit jaar al bezoeken we Fintiguila. Dit keer zijn wij zelf in gebreke gebleven: gisteravond geen inkopen gedaan, dus moet het nu gebeuren: brood, bananen, conserven, water, … Uiteindelijk is het half tien voor we op de piste zijn. Goed geëquipeerd …

Lees meer Lees meer